Reglement

In de ledenvergadering van 16 april 2008 werd het eerste huishoudelijk reglement goedgekeurd. Daarna is het nog een aantal keren aangepast, maar de hoofdboodschap, het antwoord op de vraag waar Team Joe Bar voor staat, is voor altijd verankerd in artikel 2: Het gaat om recreatief ijshockey, waarbij het doel 'lol en gezelligheid' is. Gelukkig is daarover zelden of nooit discussie en wordt dit uitgangspunt anno 2024 door alle leden gedragen. Voor iedereen die de details wil kennen staat hier de laatste versie, die is vastgesteld bij de ledenvergadering van 19 sept 2023.